HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2023 VIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dânnăm 2022
 • 29/09/2023 CQT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQT của CTCP Xi măng Quán Triều VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI bắt đầu từ ngày 29/09/2023 (Thời gian từ 8h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước hộ chiếu/Hộ chiếu khi nhận cổ tức; Hoặc gửi hồ sơ xác nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng theo mẫu của Công ty gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2023 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghỉ hưu theo Luật định của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  + Công bố Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty, tham gia ứng cử Hội đồng quản trị và giới thiệu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
            - Nội dung họp: + Thông qua danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
  + Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bổ nhiệm người giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  + Điều chỉnh mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị;
  + Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, số 3, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
            - Thời gian họp: ngày 29/09/2023
 • 02/10/2023 YBM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã CK: YBM ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/8/16/20230816_20230815___ybm___tb_ndkcc_chi_tra_co_tuc_2022_bang_tien.pdf

 • 05/10/2023 LBM: Thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/8/23/20230823_20230823___lbm___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_bat_thuong_2023.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.