HOSE (4) | HNX (12) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 41
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/09/2019 ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2019 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Trong tháng 09/2019. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo qua thư mời họp cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
            - Nội dung họp: + Công bố Quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
  + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về việc tăng cơ cấu số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ 03 thành viên thành 05 thành viên;
  + Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng tháp về việc cử người đại diện vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp;
  + Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
            - Nội dung họp: + Đề cử danh sách ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
  + HĐQT họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT;
  + Ban kiểm soát họp bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát;
  + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
 • 30/09/2019 YBM: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (mã CK: YBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/10/20190910_20190910 - YBM - TB ngay dkcc de tra co tuc 2018 bang TM va CP.pdf

 • 02/10/2019 HCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HCC của CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex (Số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần (từ ngày 02/10/2019) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 02/10/2019 MCC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCC của CTCP Gạch ngói cao cấp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ công ty.
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
  . Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
  . Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
  . Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở;
  + Chỉnh sửa điều lệ công ty tại khoản 1/Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:
  . Sản xuất gạch ngói bằng lò Tuynel;
  . Khai thác khoáng sản sét gạch ngói;
  . Khai thác sản phẩm phụ cát xây dựng (Chỉ hoạt động sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản);
            - Nội dung xin ý kiến: . Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bãi cát);
  . Xây dựng lò tuynel;
  . Tư vấn, chuyển giao công nghệ nung đốt gạch ngói đất sét bằng lò tuynel;
  . Sản xuất gạch không nung;
  . Trồng cây cao su;
  . Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
  . Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
  . Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.
            - Thời gian thực hiện: +Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến 02/10/2019
  + Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: dự kiến 15/10/2019
            - Địa điểm thực hiện: CTCP Gạch Ngói cao cấp, tại số 246 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạch Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4%/ cổ phiếu (400đ/cp)
  Trong đó:
  + Chi trả cổ tức còn lại năm 2018: 1% /cổ phiếu (100đ/cổ phiếu)
  + Tạm ứng cổ tức năm 2019: 3%/cổ phiếu (300đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch Ngói Cao Cấp, thời gian kể từ ngày 10/10/2019. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, Sổ chứng nhận cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.