HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/03/2024 TTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTC của CTCP Gạch men Thanh Thanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Gạch Men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 15/03/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Gạch Men Thanh Thanh, Đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/03/2024 và xuất trình CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/03/2024 VTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS của CTCP Gạch ngói Từ Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp – CTCP Gạch ngói Từ Sơn: đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
            - Thời gian họp: Dự kiến 09 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 năm 2024
 • 19/03/2024 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Công bố các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  + Đề cử danh sách ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử;
  + Hội đồng quản trị họp và bỏ phiếu bầu chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  + Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, số 3 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
            - Thời gian họp: ngày 19/03/2024
 • 21/03/2024 TLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLT của CTCP Viglacera Thăng Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 21/03/2024 đến ngày 10/04/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Phường Phúc Thắng – thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Theo các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
 • 22/03/2024 PAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAT của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
            - Thời gian họp: 22/03/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.