HOSE (6) | HNX (9) | UPCOM (16) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/08/2022 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHC của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương kể từ ngày 26/08/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7). Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 31/08/2022 YBM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái  như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/7/19/20220719_20220718___ybm___tb_ngay_dkcc_de_chi_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tm.pdf

 • 09/09/2022 BT6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 09/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: tại CTCP Beton 6, địa chỉ: Km 1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, TP.Dĩ An, Bình Dương.
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2022;
  2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 2021, Kế hoạch 2022;
  3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát;
  4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  5. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2021-2022;
  6. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
  7. Tờ trình hủy việc hoán đổi nợ thành cổ phần/vốn góp;
  8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
            - Nội dung họp: 9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 • 14/09/2022 KCE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/9/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/09/2022 ACE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACE của CTCP Bê tông Ly tâm An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: + Đợt 1 : ngày 15/09/2022 thanh toán 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
  + Đợt 2 : ngày 20/10/2022 thanh toán 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/09/2022 (đợt 1) và ngày 20/10/2022 (đợt 2) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.