HOSE (4) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/08/2020 AAA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/5/20200805_20200805 - AAA - TB giao dich cp phat hanh them.pdf

 • 13/08/2020 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBP của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 13/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam tại Lô A1-3 KCN Trà Kha, Phường 8, thành phố Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 13/08/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/08/2020 GER: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru - 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 18/08/2020 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/08/2020 DPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPC của Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (371 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 18/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán
 • 24/08/2020 DTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã CK: DTT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/17/20200717_20200716 - DTT - TB ngay dkcc chi tra co tuc 2019 bang tien mat.pdf