HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (12) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/09/2019 TPC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã CK: TPC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/9/20190809_20190809 - TPC - Thong Bao Ngay DKCC Co Tuc Nam 2018 Bang Tien.pdf

 • 26/09/2019 ALT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALT của CTCP Văn hóa Tân Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 26/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/09/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 • 30/09/2019 PMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần Bao bì đạm Phú Mỹ bắt đầu từ ngày 30/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 13/12/2019 DNP: Ngày 14/02/2017, ngày giao dịch đầu tiên 2.991.900 cổ phiếu niêm yết bổ sung