HOSE (13) | HNX (9) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 36
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/11/2020 NTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/11/2020 AAA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/20/20201120_20201120 - AAA - TBGD cp NYBS.pdf

 • 30/11/2020 TKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2020. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/12/2020 DRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã CK: DRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/6/20201106_20201105 - DRC - TB NDKCC tam ung co tuc nam 2020 bang tien.pdf

 • 18/12/2020 HCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/8/20180907_20180907 - HCD - Thong bao NDKCC tra co tuc dot 2 nam 2017.pdf

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/11/28/20181128_20181128%20-%20HCD%20-%20CBTT%20NQ%20HDQT%20vv%20thay%20doi%20thoi%20gian%20tra%20co%20tuc%20dot%202%20nam%202017.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.