HOSE (13) | HNX (9) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 36
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/03/2021 RBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RBC của CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty TNHH MTV chế biến gỗ Đông Hòa – số 502A Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
  + Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020;
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Các nội dung khác.
 • 22/03/2021 SFN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SFN của CTCP Dệt lưới Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 02/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4, Số 85-87 Đường Tân Vĩnh, Quận 4, TP. HCM
            - Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Dệt lưới Sài Gòn bắt đầu từ ngày 22/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/04/2021 NTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Địa chỉ: số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng)
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/09/2021 HCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/8/20180907_20180907 - HCD - Thong bao NDKCC tra co tuc dot 2 nam 2017.pdf

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/11/28/20181128_20181128%20-%20HCD%20-%20CBTT%20NQ%20HDQT%20vv%20thay%20doi%20thoi%20gian%20tra%20co%20tuc%20dot%202%20nam%202017.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.