HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/10/2022 FIT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (Mã CK: FIT) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/11/29/20211129_20211129 - FIT - TB niem yet va giao dich co phieu.pdf

 • 06/10/2022 HDP: Ngày 06/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 14/10/2022 VET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 26,62%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.662 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/10/2022 VTQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTQ của CTCP Việt Trung Quảng Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
            - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2022-2027;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty;
  + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 560 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/10/2022 PBC: Ngày 18/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.