HOSE (10) | HNX (6) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 38
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/03/2020 TVP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Dược phẩm TV.Pharm, 27 Nguyễn Chí Thanh, P9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Dược phẩm TV.Pharm, 27 Nguyễn Chí Thanh, P9, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 11/03/2020 PHR: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/14/20200114_20200114 - PHR - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2020.pdf

 • 12/03/2020 CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/03/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 12/03/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/03/2020 IMP: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/4/12/20170412_20170412 - IMP - TB NY va giao dich co phieu ESOP.pdf

 • 26/03/2020 TRA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/13/20200213_20200213 - TRA - TB DKCC ve tham du DHDCD thuong nien nam 2020.pdf