HOSE (10) | HNX (7) | UPCOM (24) Tổng số công ty: 41
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/05/2022 UPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Một số nội dung liên quan khác.
 • 28/05/2022 VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 28/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú ý Trung ương 1 – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 • 03/06/2022 DOC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nội dung sẽ được Thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2021
            - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai, địa chỉ: Đường số 1-Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 • 06/06/2022 MTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tại:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Địa điểm:
  - Tại trụ sở Công ty CP Dược Medipharco
  Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, TP. Huế
  Điện thoại: 0234.3822701
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội
  Địa chỉ: Số 1C1A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: 024.38693516
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số nhà 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 028.38652604
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: · Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 07/06/2022 DP2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 07/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất – Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 Lô 27 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.