HOSE (8) | HNX (0) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/10/2020 DP2: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP2 của CTCP Dược phẩm Trung ương 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 06/10/2020
            - Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty, số 9 phố Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • 09/10/2020 GVR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã CK: GVR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/11/20200911_20200911 - GVR - TB ve ngay dkcc chi tra co tuc 2019 bang tien.pdf

 • 15/10/2020 RTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RTB của CTCP Cao su Tân Biên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cao su Tân Biên, Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/10/2020 ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 19/10/2020 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/10/2020 PMC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020