HOSE (8) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/12/2023 ADP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền
 • 14/12/2023 VET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 – 1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 16/11/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể được thông báo theo thư mời.
            - Nội dung họp: + Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và chia bổ sung phần còn lại theo công văn 3201/BNN-TC ngày 18/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco (Nhiệm kỳ 2023 – 2028).
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: ngày 26/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 26/10/2023 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân/ CCCD.
  - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
  Người liên hệ: Bà Phạm Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên phòng TCHC
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/12/2023 HDP: Ngày 14/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 20/12/2023 LDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại TP.Đà Lạt (Địa điểm cụ thể, TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
            - Nội dung họp: - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
  - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 22/12/2023 PMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
       * Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 46%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 22/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 22/12/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023
  3. Lý do và mục đích:
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.