HOSE (7) | HNX (0) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 12
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2019 PME: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Pymepharco (mã CK: PME) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/4/20190504_20190504 - PME - TB DKCC tra co tuc bang tien nam 2018.pdf

 • 24/05/2019 DP3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DP3 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 – Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/06/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/05/2019 MKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MKP của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu -1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Trụ sở chính của CTCP Hóa - Dược Phẩm Mekophar số 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018
  + Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2018
  + Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018
  + Các vấn đề khác
 • 25/05/2019 TVP: Ngày đăng ký cuối cùng Đai hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đai hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 5 năm 2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược phẩm TV.Pharm (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/05/2019 CGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGP của CTCP Dược phẩm Cần Giờ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 25/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách Nam Kỳ Khởi Nghĩa – 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCM
            - Nội dung họp: * Báo cáo HĐQT năm 2018;
  * Báo cáo tài chánh kiểm toán năm 2018;
  * Báo cáo của BKS năm 2018;
  * Điều chỉnh giá bán phần vốn của Công ty CP dược phẩm Cần Giờ tại Công ty CP US Pharma USA cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP dược phẩm Cần Giờ;
  * Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty CP Dược phẩm Cần Giờ;
  * Các nội dung liên quan khác (nếu có);
  * Thông qua nghị quyết Đại hội.