HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/05/2022 AGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGP của CTCP Dược phẩm Agimexpharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - CTCP Dược phẩm Agimexpharm. Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Lông Xuyên, tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 20/05/2022 VDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền và ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã CK: VDP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/3/10/20220310_20220309___vdp___tb_dkcc_tam_ung_co_tuc_nam_2021_bang_tien_va_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2022.pdf

 • 21/05/2022 PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội
            - Nội dung họp: Các nội dung trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
 • 28/05/2022 UPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 20/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  + Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
  + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Một số nội dung liên quan khác.
 • 28/05/2022 VNY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNY của CTCP Thuốc thú y Trung ương I như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 28/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty TNHH Thuốc thú ý Trung ương 1 – tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.