HOSE (25) | HNX (16) | UPCOM (43) Tổng số công ty: 84
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/07/2019 VHG: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 • 24/07/2019 TVP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVP của CTCP Dược phẩm TV.Pharm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược phẩm TV.Pharm (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/07/2019 DHT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHT của CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: gười sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, địa chỉ: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 25/07/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/07/2019 HPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính – Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc – Phường Thọ Xương – TP Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/07/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 31/07/2019 HPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPP của CTCP Sơn Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1. 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng số 21 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng bắt đầu từ ngày 31/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.