HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (43) Tổng số công ty: 43
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/09/2019 PHR: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/27/20190827_20190826 - PHR - TB ngay dkcc tra co tuc con lai nam 2018 bang tien.pdf

 • 25/09/2019 BIO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Bắt đầu từ ngày 25/09/2019, người sở hữu chứng khoán có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
  · Nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, địa chỉ: số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa, khi đến làm thủ tục cần mang theo chứng minh nhân dân.
  · Hoặc yêu cầu chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển khoản thì các chi phí phát sinh cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/09/2019 DMC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO (mã CK: DMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/21/20190821_20190821 - DMC - TB NDKCC tra co tuc nam 2018 bang tien.pdf

 • 26/09/2019 TRA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/13/20190813_20190813 - TRA - TB DKCC tham du DHDCD bat thuong nam 2019.pdf

 • 01/10/2019 VET: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VET của CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2019
            - Địa điểm thực hiện: CTCP Thuốc Thú Y Trung ương NAVETCO, 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
  Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương NAVETCO, số 9 – 11 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
  Người liên hệ: Bà Phạm Thị Ngọc Thúy – Chuyên viên phòng TCHC
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản