HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/12/2023 GVR: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/2/20231102_20231101___gvr___tb_so_1777_vv_chot_ds_chi_tra_co_tuc_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 08/12/2023 CAV: Thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CK: CAV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/7/20231107_20231106___cav___tb_ndkcc_tam_ung_co_tuc_dot_2_2023_bang_tien.pdf

 • 08/12/2023 KTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đường Kon Tum (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/12/2023 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 09/12/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp
            - Nội dung họp: + Các vấn đề liên quan đến công ty con Aoki
  + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 11/12/2023 PMS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMS của CTCP Cơ khí xăng dầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
            - Thời gian thực hiện: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023
            - Địa điểm thực hiện: 446 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.