HOSE (4) | HNX (8) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 18
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 STP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà – số 41 đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (chi tiết trong thư mời và website công ty: www.stp.com.vn).
 • 23/04/2021 GVT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVT của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 4/2021 (Công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Giấy Việt Trì.
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/04/2021 DAP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAP của CTCP Đông Á như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến tổ chức ngày 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng hội nghị Công ty Cổ phần Đông Á
  Lô F1, F2, F3, KT1 Cụm công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021;
  + Kế hoạch phân phối lợi huận sau thuế, chia cổ tức năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 27/04/2021 SDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDG của CTCP Sadico Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHĐCĐ & tài liệu họp đăng webside công ty.
 • 28/04/2021 CAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm niên độ tài chính 2019-2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng kế toán - Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái; địa chỉ: số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vào giờ làm việc của các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/04/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.