HOSE (4) | HNX (0) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/06/2022 FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
  Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 – kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
 • 30/06/2022 TMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai – Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Vào các ngày trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/06/2022 GTA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/24/20220524_20220523___gta___tb_ngay_dkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 07/07/2022 PIS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 30/03/2023 BKG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/1/20220601_20220601___bkg___tb_vv_niem_yet_va_giao_dich_cp_thay_doi_niem_yet.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.