HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/08/2020 XHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bắt đầu từ ngày 12/08/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 28/08/2020 NHT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHT của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Nhà máy CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa, số nhà: Lô C5-9, đường N9, Khu C5, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, ấp Trạm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 28/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông bản chính.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.