HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 05/06/2020 NHT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHT của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến họp tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – 71/4A, đường Hiệp Thành 13, khu phố 7, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định pháp luật.
 • 05/06/2020 GTA: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (mã CK: GTA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/11/20200511_20200511 - GTA - TB NDKCC tra co tuc 2019.pdf

 • 20/06/2020 CHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHC của CTCP Cẩm Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/06/2020 đến 30/06/2020 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường cơ sở 2, lô 3, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 24/07/2020 CHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHC của CTCP Cẩm Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 10/04/2020 đến 25/04/2020 (ngày cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Cơ sở 2 – Lô 3, khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cẩm Hà – địa chỉ: 448 Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam – Điện thoại: 02353-861319 số nhánh 129. Thời gian nhận từ 08/05/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.