HOSE (3) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/04/2021 TQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh
            - Nội dung họp: Các nội dung theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành
 • 22/04/2021 PIS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 22/4/2021; thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp gửi các cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO, địa chỉ số nhà 99, đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
            - Nội dung họp: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng Công ty; Phê duyệt sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định pháp luật mới và một số vấn đề liên quan khác.
 • 23/04/2021 XHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam
  Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bắt đầu từ ngày 26/03/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/04/2021 CHC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHC của CTCP Cẩm Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 24/04/2021 đến 29/04/2021 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường cơ sở 2, lô 3, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 24/04/2021 NHT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHT của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH thông báo trên Website Công ty và trong thư mời cổ đông tham dự họp đại hội
            - Địa điểm tổ chức họp: tại Văn phòng nhà máy 2 CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9 Đường C9, Khu Công nghiệp Tân phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.