HOSE (3) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/06/2021 FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam
  Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
            - Nội dung họp: Chương trình họp, tài liệu Đại hội dự kiến sẽ được công bố trên website công ty (www.forexco.com.vn), mục Thông tin cổ đông, chậm nhất 21 ngày trước ngày diễn ra Đai hội.
 • 13/09/2021 TLD: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (mã CK: TLD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/28/20201028_20201028 - TLD - TB gd cp thay doi NY.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.