HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/09/2023 BSR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSR của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/09/2023, xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại:
  Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
  - Địa chỉ: Số 208, đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  - Điện thoại: 0255 3825 825 Fax: 0255 3825 826
 • 27/09/2023 DCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu – Địa chỉ: khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu kể từ ngày 27/09/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022
 • 27/09/2023 THB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/09/2023 và xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/09/2023 STK: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (mã CK: STK) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/11/9/20221109_20221108___stk___tb_giao_dich_cp_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 27/09/2023 GMC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã CK: GMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/7/26/20230726_20230725___gmc___tb_ngay_dkcc_hop_dhdcd_bat_thuong_2023.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.