HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2020 DFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DFC của CTCP Xích líp Đông Anh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, số 11, tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 29/09/2020 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2020 VGT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng tài khoản (theo mẫu ĐK 01 đăng trên website Tập đoàn) hoặc làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Văn phòng Tập đoàn Dệt may Việt Nam – 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào chiều thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 29/09/2020 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2020 QNC: Ngày 29/09/2020, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
 • 29/09/2020 APF: Ngày 29/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 29/09/2020 TCR: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA (mã CK: TCR) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/31/20200831_20200831 - TCR - TB ngay DKCC to chuc DHDCD bat thuong.pdf