HOSE (2) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/07/2022 TNG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG số 434/1 Đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  Vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật bắt đầu từ ngày 01/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy đăng ký kinh doanh/Sổ cổ đông/Giấy ủy quyền (nếu có)
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 100 : 8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 08 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là (123 x 8 )/100 = 9,84 cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phần, còn 0,84 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
  Vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy đăng ký kinh doanh/Sổ cổ đông/Giấy ủy quyền (nếu có)
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 04/07/2022 SAV: Quyết định thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex được thay đổi niêm yết như sau:

   

   
   

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/24/20220624_20220624___sav___thong_bao_giao_dich_co_phieu_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 04/07/2022 TTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTP của CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại phòng Tài chính kế toán - CTCP Bao Bì Nhựa Tân Tiến (Lô II4-II5-II10-II11, Cụm 4, nhóm CN II, KCN Tân Bình, đường số 13, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) bắt đầu từ ngày 04/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/07/2022 SFG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/27/20220527_20220526___sfg___tb_ndkcc_thuc_hien_quyen_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 05/07/2022 NKG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/27/20220527_20220527___nkg___thong_bao_vv_tra_co_tuc_bang_tien_va_cp.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.