HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 31
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/05/2020 TDS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDS của CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, địa chỉ: Km9, xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 29/05/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/05/2020 STP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STP của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng cổ tức)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/05/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 29/05/2020 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 29/05/2020 và xuất trình giấy CMND/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 8% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được trả 8 cổ phiếu mới).
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 8%, Ông A sẽ nhận được 252 x 8% = 20,16 cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 20 cổ phiếu mới.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM và xuất trình giấy CMND/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 19% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 19 cổ phiếu mới).
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện quyền tăng vốn cho cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.
  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 19%, Ông A sẽ nhận được 252 x 19% = 47,88 cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 47 cổ phiếu mới.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, TP. HCM và xuất trình giấy CMND/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/05/2020 KSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KSE của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa ( vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/05/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 29/05/2020 SPP: Ngày 22/05/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP)