HOSE (6) | HNX (5) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 34
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/08/2020 KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, số 85-87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ nêu cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến từng cổ đông theo quy định.
 • 16/08/2020 AVF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVF của CTCP Việt An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: (dự kiến): 16,17,18/08/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Việt An, QL91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  + Bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.
  + Thông qua phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự.
  + Nội dung khác (nếu có bổ sung).
 • 20/08/2020 FHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực – Thực phẩm Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ ngày 20/08/2020 (các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 21/08/2020 BLT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 14h ngày 24/04/2020 (Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể đến cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, các mặt công tác khác năm 2019;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát công ty và kiểm toán độc lập năm 2019;
  + Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, các quỹ năm 2020;
  + Và một số nội dung khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/05/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 18/05/2020. Giấy tờ kèm theo: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/08/2020 MCH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 45%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 4.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:
  Địa chỉ : Phòng Kế toán – CTCP Hàng tiêu dùng MasanTầng 5, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 24/08/2020.Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc tổ chức).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có Giấy ủy quyền được công chứng và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền.
  Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản thì đề nghị hoàn thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu đăng tải trên website của Công ty tại https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/ và gửi về văn phòng của CTCP Hàng tiêu dùng Masan.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.