HOSE (6) | HNX (5) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 34
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/09/2021 TS4: Ngày 24/09/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Thủy sản số 4 (TS4)
 • 24/09/2021 TS4: Ngày 24/09/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Thủy sản số 4 (TS4)

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã CK: TS4) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/17/1.2911-tb_2021-09-17_1.PDF

 • 30/09/2021 VNM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/8/17/20210817_20210817 - VNM - Thong bao tam ung co tuc 15_ - dot 1.2021.pdf

 • 08/10/2021 BCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCF của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty thực phẩm Bích Chi vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 08/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/10/2021 CAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng tiền mặt (hạn chế tối đa do dịch bệnh): Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 và xuất trình Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu được công bố tại địa chỉ: www.seaprimexco.com/quan hệ cổ đông), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản Photo Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.