HOSE (5) | HNX (4) | UPCOM (17) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 09/06/2023 .
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/06/2023 BNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNA của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/06/2023.
            - Địa điểm tổ chức họp: Họp trực tuyến tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  + Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
  + Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của đại hội (nếu có).
 • 12/06/2023 CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu vui lòng đăng ký tài khoản nhận cổ tức theo mẫu đăng tải trên Website Công ty. Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo thông tin tài khoản đã đăng ký, bắt đầu từ ngày 12/06/2023. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt, đến trực tiếp làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket (Vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/06/2023 ICF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICF của CTCP Đầu tư Thương mại Thủy Sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
  + Định hướng hoạt động năm 2023.
 • 17/06/2023 HNM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNM của CTCP Sữa Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên website của công ty: Http://hanoimilk.com
            - Thời gian họp: 17/06/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.