HOSE (4) | HNX (3) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 22
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/05/2019 AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGX của CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 22/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho người nhận thay cổ tức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/05/2019 HNF: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNF của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 22/05/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, địa chỉ: Số 122 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: - Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng.
            - Nội dung họp: - Xác nhận tham dự Đại hội: Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu của Công ty phát hành) và gửi về Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị theo đường bưu điện, hoặc gửi fax, email đến Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trước 15h30 ngày 20/05/2019. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://huunghi.com.vn.
            - Nội dung họp: - Nội dung Đại hội:
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán, báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát;
  + Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại KCN Yên Phong mở rộng;
            - Nội dung họp: + Tờ trình về tăng vốn điều lệ HNF (nếu có);
  + Tờ trình về sửa đổi Điều lệ HNF và quy chế quản trị;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ;
  + Tờ trình liên quan đến cổ tức;
  + Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2019;
  + Tờ trình quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị 2019;
  + Thông qua đơn xin miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát.
            - Nội dung họp: Nội dung chính thức của Đại hội sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản trước ít nhất 10 ngày theo quy định của pháp luật để các cổ đông được biết.
 • 24/05/2019 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/05/2019 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Số 14A Ấp Tân Điền, Xã Dục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận. Bộ phận chi trả cổ tức: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Kiên Hùng. Trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng, các cổ đông gửi thông tin tài khoản về Phòng Kế toán tổ chức phát hành theo mẫu MĐNCK02-KHS (có tại website www.kihuseavn.com) trước ngày 24/05/2019
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/05/2019 HLG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã CK: HLG) vào diện kiểm soát đặc biệt như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/21/20190521_20190521 - HLG - 3.TB dua vao dien kiem soat dac biet.pdf