HOSE (8) | HNX (3) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 18/10/2021 SPV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy Đặc Sản, tại địa chỉ: Nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản, B23/63 Hoàng Phan Thái, Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM, Phòng Kế toán – Tài chính, thời gian chi trả cổ tức: từ 7h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 18/10/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/10/2021 CMX: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Camimex Group (mã CK: CMX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/12/20211012_20211011 - CMX - Thong bao giao dich co phieu thay doi niem yet.pdf

 • 20/10/2021 SBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020 - 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2020 - 2021 của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã CK: SBT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/10/20210910_20210909 - SBT - TB ngay DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

 • 25/10/2021 KTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Passport)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/10/2021 SLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020-2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.