HOSE (8) | HNX (3) | UPCOM (21) Tổng số công ty: 32
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/08/2022 AGX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGX của CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty, số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2022; xuất trình CMND/CCCD, sổ cổ đông, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho người nhận thay cổ tức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/08/2022 BCF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCF của CTCP Thực phẩm Bích Chi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thực phẩm Bích Chi - địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/08/2022 TID: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TID của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/08/2022 đến ngày 30/08/2022.
            - Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 30/08/2022. Bộ phận tiếp nhận thông tin của cổ đông và hướng dẫn làm thủ tục nhận cổ tức:
  - Chị: Ngọc Hân - Văn phòng Hội đồng quản trị - SĐT: 0983 240 186.
  - Chị: Như Huỳnh - Phòng Kế toán Tài chính - SĐT: 0913 661 120.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/08/2022 VOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VOC của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng quỹ - Bộ phận Tài chính Kế toán - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP, Lầu 9, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Đường Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q.1, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/08/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/08/2022 BNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNA của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc, tòa nhà Bảo Ngọc, Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021;
  + Báo cáo thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021;
  + Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.