HOSE (8) | HNX (4) | UPCOM (21) Tổng số công ty: 33
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/08/2021 BLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 03/08/2021 (và xuất trình chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/08/2021 CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu vui lòng đăng ký tài khoản nhận cổ tức theo mẫu đăng tải trên Website Công ty. Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo thông tin tài khoản đã đăng ký bắt đầu từ ngày 06/08/2021. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền trực tiếp tại Công ty, vui lòng đến nhận sau thời gian giãn cách xã hội theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/11/2021 PAN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/56ea5608-6812-468e-96e0-bd83543b7112?ridx=735182081

 • 02/12/2021 PAN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/3/20200103_20200103 - PAN - TB VV NIEM YET VA GIAO DICH CP THAY DOI NY.pdf

 • 20/12/2021 SBT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã CK: SBT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/22/20210122_20210122 - SBT - TB VV NIEM YET VA GIAO DICH CP THAY DOI NY.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.