HOSE (12) | HNX (4) | UPCOM (16) Tổng số công ty: 32
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2019 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/05/2019 KHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng - Số 14A Ấp Tân Điền, Xã Dục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận. Bộ phận chi trả cổ tức: Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Kiên Hùng. Trường hợp nhận qua tài khoản ngân hàng, các cổ đông gửi thông tin tài khoản về Phòng Kế toán tổ chức phát hành theo mẫu MĐNCK02-KHS (có tại website www.kihuseavn.com) trước ngày 24/05/2019
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/05/2019 AAM: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã CK: AAM) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/17/20190517_20190517 - AAM - Thong bao niem yet va giao dich.pdf

 • 27/05/2019 HLG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã CK: HLG) vào diện kiểm soát đặc biệt như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/21/20190521_20190521 - HLG - 3.TB dua vao dien kiem soat dac biet.pdf

 • 28/05/2019 HLB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLB của CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Đoàn Đức Cẩn cho cổ đông Phạm Thị Đào không phải thông qua chào bán trên sàn UPCOM
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/05/2019 đến ngày 28/05/2019
            - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên website của Công ty http://biahalong.com
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.0000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 130 đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/05/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.