HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/05/2021 SGC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 14/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)
            - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
  + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/05/2021 TS4: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã CK: TS4) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/05/2021 như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/10/20210510_20210507 - TS4 - QD vv dua CP vao dien kiem soat dac biet.pdf

 • 14/05/2021 SAF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAF của CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/05/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, P.Linh Tây, Tp.HCM ( vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 14/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/05/2021 EPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPC của CTCP Cà phê Ea Pốk như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Cà phê Ea Pốk
            - Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 21/05/2021 SNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 20 - 27/05/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: tại trụ sở công ty – khu vực 1; khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
            - Nội dung họp: TCPH thông báo trong thư mời tham dự đại hội đến từng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.