HOSE (2) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/07/2021 CAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, địa chỉ: 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/07/2021 IDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDP của CTCP Sữa Quốc Tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 28/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán của Công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/07/2021 (Mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 30/07/2021 CCA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCA của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Lúc 13h30 ngày 30/07/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản cần Thơ (CASEAMEX), L6 2-12 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạch động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2020
  + Phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch lợi nhuận năm 2021
  + Các vấn đề khác
 • 03/08/2021 BLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 34%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 03/08/2021 (và xuất trình chứng minh nhân dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/08/2021 CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu vui lòng đăng ký tài khoản nhận cổ tức theo mẫu đăng tải trên Website Công ty. Công ty sẽ chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo thông tin tài khoản đã đăng ký bắt đầu từ ngày 06/08/2021. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền trực tiếp tại Công ty, vui lòng đến nhận sau thời gian giãn cách xã hội theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.