HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/07/2020 FMC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/23/20200623_20200623 - FMC - TB ngay dkcc tra co tuc dot cuoi nam 2019 bang tien.pdf

 • 15/07/2020 VNM: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/22/20200622_20200622 - VNM - TB NDKCC tra co tuc - H.pdf

 • 15/07/2020 CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 31,68%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.168 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2020 và xuất trình Chứng minh nhân nhân, thẻ căn cước công dân, Sổ cổ đông. Hoặc đề nghị chuyển khoản cổ tức theo mẫu đăng tải trên Website Công ty.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/07/2020 APF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APF của CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính và các Chi nhánh của Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 17/07/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức của Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 20/07/2020 SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/ cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày thanh toán 20/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/ cổ phiếu (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
  - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, cổ đông A được nhận 115/20*1 = 5,75 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.