HOSE (22) | HNX (14) | UPCOM (61) Tổng số công ty: 97
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/10/2021 VHF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHF của CTCP Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,59%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 259 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, địa chỉ: Số 9A Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/11/2021 SGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/11/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/11/2021 ANV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/20/20210920_20210917 - ANV - TB ngay DKCC TO CHUC HOP DHDCDBT.pdf

 • 19/11/2021 SNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/11/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Địa chỉ: Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau bắt đầu từ ngày 19/11/2021 và xuất trình Sổ sở hữu cổ phần, Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc Giấy ủy quyền nếu có)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/11/2021 DBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã CK: DBC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/20/20210920_20210917 - DBC - Thong bao chot danh sach tam ung co tuc bang tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.