HOSE (28) | HNX (16) | UPCOM (53) Tổng số công ty: 97
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/09/2019 SB1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2019 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn, giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/09/2019 ABT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/26/20190826_20190826 - ABT - TB ngay dkcc tam ung co tuc dot 1 2019 bang tien.pdf

 • 26/09/2019 VNM: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/10/20190910_20190910 - VNM - TB NDKCC tra co tuc.pdf

 • 26/09/2019 SLS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La
            - Nội dung họp: 1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019 (từ 01/07/2018 đến hết 30/06/2019);
  2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 (từ 01/07/2019-30/06/2020);
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018-2019 và Định hướng hoạt động năm 2019-2020;
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018-2019;
  5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2018-2019;
  + Tờ trình đề nghị thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019 (01/07/2018 đến hết 30/06/2019);
  + Tờ trình đề nghị thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018-2019, Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019-2020;
  + Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (01/07/2019 đến hết ngày 30/06/2020);
            - Nội dung họp: + Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019-2020;
  + Và một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội.
 • 27/09/2019 PAN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/11/14/20181114_20181114 - PAN - TB vv NY va giao dich cp thay doi NY.pdf