HOSE (29) | HNX (17) | UPCOM (50) Tổng số công ty: 96
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/04/2019 SGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGC của CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/04/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/04/2019 KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 29/03/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang, số 85-87 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  + Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018...;
  + Một số nội dung khác (nếu có).
 • 26/04/2019 SPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPH của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Tháng 04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, văn phòng Công ty, số 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
 • 26/04/2019 VHC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã CK: VHC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/7/20190307_20190307 - VHC - TB NDKCC tham du DHDCDTN 2019.pdf

 • 26/04/2019 PAN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/3/7/20190307_20190307 - PAN - TB NDKCC tham du DHDCDTN 2019.pdf