HOSE (20) | HNX (14) | UPCOM (61) Tổng số công ty: 95
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/10/2022 CAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAD của CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
            - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
            - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát;
  - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 03/10/2022 MML: Ngày 03/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 05/10/2022 AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGX của CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 05/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty, số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/10/2022; xuất trình CMND/CCCD, sổ cổ đông, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho người nhận thay cổ tức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/10/2022 SPV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPV của CTCP Thủy Đặc Sản như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, địa chỉ thanh toán: nhà máy CTCP Thủy Đặc Sản – B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. HCM – Phòng Kế toán – Tài Chính. Thời gian chi trả cổ tức: từ 07h30 đến 16h30 vào các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu), bắt đầu việc chi trả từ ngày 06/10/2022.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 07/10/2022 SNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNC của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - Khu vực 1, Khóm 3, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.