HOSE (124) | HNX (109) | UPCOM (308) Tổng số công ty: 541
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/07/2021 PMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMP của CTCP Bao bì Đạm Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10,3% (01 cổ phiếu được nhận 1.030 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ - địa chỉ: Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 28/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/07/2021 HVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVT của CTCP Hóa chất Việt Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 28/07/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/07/2021 VAF: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/5/20210705_20210705 - VAF - THONG BAO TRA CO TUC 2020.pdf

 • 28/07/2021 IDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDP của CTCP Sữa Quốc Tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 28/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán của Công ty số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/07/2021 (Mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 29/07/2021 MCP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã CK: MCP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/22/20210422_20210422 - MCP - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.