HOSE (122) | HNX (113) | UPCOM (290) Tổng số công ty: 525
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/11/2019 IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu(1.000đ/cp)
            - Thời gian thực hiện: 14/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Số 4 (Phòng Kế toán) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/11/2019 AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGX của CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 14/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho người nhận thay cổ tức)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/11/2019 SAM: Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã CK: SAM) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/6/20191106_20191106 - SAM - TB giao dich CP phat hanh tra co tuc 2018.pdf

 • 15/11/2019 KCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 31/10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tầng 4 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Điềm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm TV HĐQT của Ông Võ Trị và TVBKS của Ông Phan Đắc Văn (theo đơn xin từ nhiệm)
  + Bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV BKS
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/11/2019 BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/11/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân/giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.