HOSE (134) | HNX (105) | UPCOM (305) Tổng số công ty: 544
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 17/06/2024 BSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về Phòng Kế toán – Tài chính Công ty.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 17/06/2024 PMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 41%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.100 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 17/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 17/06/2024 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/06/2024 GVR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/3/20240503_20240502___gvr___tb_so_890_ve_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_tn_2024.pdf

 • 18/06/2024 BTH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTH của CTCP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 6A tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: 09h00’ ngày 18/06/2024
 • 18/06/2024 C22: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C22 của CTCP 22 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; định hướng hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
            - Nội dung họp: + Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2023 và phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao, quỹ thưởng năm 2024;
  + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
  + Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần 22 - Số 763, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: 08h00 ngày 07/06/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.