HOSE (128) | HNX (107) | UPCOM (302) Tổng số công ty: 537
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2022 VIH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIH của CTCP Viglacera Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội – Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, Bắc Ninh bắt đầu từ ngày 29/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2022 GMC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/8/24/20220824_20220823___gmc___tb_ngay_dkcc_de_tra_co_tuc_con_lai_nam_2021_bang_tien.pdf

 • 29/09/2022 SMB: Thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã CK: SMB ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/9/9/20220909_20220909___smb___tb_ndkcc_tra_tam_ung_co_tuc_2022_bang_tien.pdf

 • 29/09/2022 VDL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDL của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Đà Lạt (Địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau)
            - Nội dung họp: * Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
  * Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
  * Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  * Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
  * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  * Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
 • 30/09/2022 GER: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GER của CTCP Thể thao Ngôi sao Geru như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 30/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
            - Nội dung họp: các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.