HOSE (126) | HNX (108) | UPCOM (308) Tổng số công ty: 542
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 30/11/2020 SBT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt

  Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/7/20201007_20201007 - SBT - NQ 54_HDQT_Vv chi tra co tuc ND 18-19 bang tien mat - 7.10.2020.pdf

 • 30/11/2020 TKA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An (Địa chỉ: Đường D2, khu công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/11/2020. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức các cổ đông cá nhân mang theo chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/11/2020 NHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHC của CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp tại địa chỉ số 1/8 Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương kể từ ngày 30/11/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7). Các cổ đông khi đến nhận tiền cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân, chứng chỉ cổ phiếu, trường hợp ủy quyền nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/11/2020 HOM: Ngày 30/11/2020, ngày giao dịch đầu tiên 2.769.131 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 30/11/2020 CAP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 30/11/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái – Số 64, đường Lý Tự trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
            - Nội dung họp: Theo nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.