HOSE (33) | HNX (11) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 57
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/07/2020 KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không
            - Thời gian họp: 07h30’ ngày 10/07/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
 • 14/07/2020 SZB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZB của CTCP Sonadezi Long Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Sonadezi Long Bình vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/07/2020 VNI: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNI của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 17/07/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tầng G Block A5-01.02 Khu Era Town, Nguyễn Lương Bằng (15B), P.Phú Mỹ, Quận 07, TP.HCM.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019;
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2019;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/08/2020 DRH: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/19/20180919_20180919 - DRH - TB vv ny va giao dich cp thay doi NY.pdf

 • 18/09/2020 LDG: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/24/20181024_20181024 - LDG - TB VV GIAO DICH CP THAY DOI NIEM YET.pdf