HOSE (34) | HNX (12) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 65
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 11/08/2022 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/08/2022 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/08/2022 HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước
            - Nội dung họp: Các báo cáo và tờ trình của TGĐ, HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
 • 31/08/2022 HD6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở công ty: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 06/09/2022 TIG: Ngày 06/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 30.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 28/09/2022 SZC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã CK: SZC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/8/5/20220805_20220805___szc___tb_ngay_dkcc_chot_ds_chi_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.