HOSE (33) | HNX (12) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2020 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: + Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Tổng tỷ lệ thực hiện: 67% ( 01 cổ phiếu được nhận 6.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, lầu 7 Khahomex Building Số 360A đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2020 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: + Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Tổng tỷ lệ thực hiện: 67% ( 01 cổ phiếu được nhận 6.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, lầu 7 Khahomex Building Số 360A đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/10/2020 HU4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 19/10/2020 CRE: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CK: CRE) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/22/20200922_20200922 - CRE - TB chot danh sach tra co tuc.pdf

 • 22/12/2020 NRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Bất động sản Netland như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng )
            - Thời gian thực hiện: 22/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bất Động Sản NETLAND, lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ GCNNSH để nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.