HOSE (35) | HNX (12) | UPCOM (15) Number of companies: 62
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 12/01/2021 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/12/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/12/2021 (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 12/10/2021 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 8h ngày 10/12/2021 (Thứ sáu)
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM
  (Thời gian; Địa điểm cụ thể sẽ ghi trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên)
            - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  - Trình việc phân phối lợi nhuận 2020, mức cổ tức năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
  - Trình về việc ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021;
  - Và các nội dung khác.
 • 12/15/2021 MA1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MA1 của Machinery Joint Stock Company như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị bắt đầu từ ngày 15/12/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu. Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị: 10 Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 12/20/2021 SGR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã CK: SGR ) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/11/15/20211115_20211115 - SGR - THONG BAO TRA CO TUC NAM 2020.pdf

 • 12/27/2021 TIX: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tổ chức Đại hội đồng Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã CK: TIX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/28/20211028_20211027 - TIX - TB NDKCC lay y kien bang VB, tam ung co tuc dot 2 va to chuc DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.