HOSE (35) | HNX (12) | UPCOM (15) Tổng số công ty: 62
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/10/2021 HD6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD6 của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại trụ sở chính, địa chỉ: tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 27/10/2021 HU4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/11/2021 TN1: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/f0fed776-2576-44c2-b86d-f87e324d1289?ridx=425945574

 • 30/12/2021 CCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CK: CCL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/10/7/20211007_20211006 - CCL - TB ngay dang ky cuoi cung tra co tuc bang tien .pdf

 • 31/12/2021 SJS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS) như sau:

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/12/21/20171221_20171221 - SJS - Thong bao NDKCC tra co tuc nam 2016 bang tien mat.pdf

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/1/10/20180110_20180110 - SJS - Thong bao gia han thoi gian thanh toan co tuc nam 2016.pdf

  http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/4/17/20180417_20180417 - SJS - Thong bao thay doi thoi gian thanh toan co tuc nam 2016.PDF

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/2/20181002_20181002 - SJS - Thong bao dieu chinh noi dung ngay DKCC - dieu chinh thoi gian thanh toan co tuc 2016.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.