HOSE (33) | HNX (12) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 59
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 04/12/2020 HC3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC3 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng - Tầng 3, tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/12/2020 (khi đến nhận cổ tức đề nghị người sở hữu mang theo chứng minh nhân dân) hoặc trả vào tài khoản theo đề nghị của người sở hữu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 04/12/2020 TN1: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/9/20201109_20201109 - TN1 - TB ngay DKCC hop DHDCD bat thuong 2020.pdf

 • 07/12/2020 NRC: Ngày 07/12/2020, ngày giao dịch đầu tiên 1.379.873 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 11/12/2020 SIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIC của CTCP ANI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 04/12/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội trường Tòa nhà Sông Đà Tower - 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TPHCM
            - Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 14/12/2020 IDV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDV của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến 19/12/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc - địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (địa chỉ: KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 14/12/2020. Khi đến vui lòng xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (nếu là cá nhân)/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.