HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/01/2020 VRG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VRG của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
            - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam – Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 21/01/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông (Công ty thanh toán cho cổ đông kể từ ngày 21/01/2020).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 19/02/2020 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/02/2020 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 28/02/2020 MH3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu ngày 28/02/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 19/08/2020 DRH: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/19/20180919_20180919 - DRH - TB vv ny va giao dich cp thay doi NY.pdf

 • 18/09/2020 LDG: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TP.HCM thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã CK: LDG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/24/20181024_20181024 - LDG - TB VV GIAO DICH CP THAY DOI NIEM YET.pdf