HOSE (31) | HNX (14) | UPCOM (26) Tổng số công ty: 71
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/10/2019 HU6: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán (tầng 2) Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 21/10/2019 HTT: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát đặc biệt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (mã CK: HTT) vào diện kiểm soát đặc biệt như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/10/15/20191015_20191015 - HTT - TB ksdb.pdf

 • 23/10/2019 EFI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EFI của CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 gửi đến các cổ đông
            - Nội dung họp: Được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 gửi đến các cổ đông
 • 25/10/2019 TIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIG của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long - Tầng 8 tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/10/2019 TN1: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã CK: TN1) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/18/20190918_20190917 - TN1 - TB ngay DKCC tra co tuc 2018 bang tien.pdf