HOSE (23) | HNX (11) | UPCOM (27) Tổng số công ty: 61
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/01/2021 XMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XMC của CTCP Ðầu tư và Xây dựng Xuân Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng 4 tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội từ ngày 28/01/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/01/2021 TIP: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/31/20201231_20201231 - TIP - Thong bao tam ung co tuc nam 2020 bang tien.pdf

 • 29/01/2021 NTC: Ngày 29/01/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 29/01/2021 NTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTC của CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Địa chỉ: ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 29/01/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu, Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông A được nhận: (125 x 1)/2 = 62,5 cổ phiếu. Khi đó, theo nguyên tắc nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được thực tế là 62 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Địa chỉ: ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/01/2021 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MH3 của CTCP Khu công nghiệp cao su Bình Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính – kế toán Công ty Cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.