HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/06/2023 SJG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJG của Tổng công ty Sông Đà - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật Doanh nghiệp.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Ngày 09/06/2023
 • 09/06/2023 VE2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VE2 của CTCP Xây dựng điện VNECO 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trên Website
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 • 10/06/2023 HTN: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/4/20/20230420_20230419___htn___tb_so_761_ve_ndkcc_thuc_hien_quyen_tham_du_dhcd_tn_2023.pdf

 • 12/06/2023 VSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSE của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.năm 2022
 • 14/06/2023 SD4: Ngày 14/06/2023, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.