HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/05/2022 BMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán hoặc cung cấp tài khoản cá nhân để Công ty chuyển khoản bắt đầu từ ngày 23/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi nhận tiền mặt.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 23/05/2022 KTT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTT của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty tại số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2021, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 24/05/2022 LCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCD của ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/05/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022;
  + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
  + Thông qua các tờ trình của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 • 24/05/2022 DRH: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã CK: DRH) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___drh___qd_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 24/05/2022 KHG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/17/20220517_20220517___khg___thong_bao_vv_niem_yet_va_gd_cp_tdny.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.