HOSE (4) | HNX (7) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/07/2020 CKG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã CK: CKG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/16/20200616_20200616 - CKG - THONG BAO NGAY DKCC TRA CO TUC NAM 2019 BANG TIEN.pdf

 • 08/07/2020 CH5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 08/07/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/07/2020 SJM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJM của Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 06/07 đến ngày 11/07/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Mường Thanh, số 66 đường Phúc La, KĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn
 • 09/07/2020 HDC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã CK: HDC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/d22e3c5c-b251-4bc8-b0e9-ca71e303bb69?ridx=2108324111

 • 10/07/2020 CT5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT5 của CTCP 319.5 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần 319.5 – Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.