HOSE (2) | HNX (3) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2020 C69: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền.
 • 29/09/2020 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: + Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Tổng tỷ lệ thực hiện: 67% ( 01 cổ phiếu được nhận 6.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, lầu 7 Khahomex Building Số 360A đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2020 KHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHA của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: + Cổ tức đến hết năm 2019 với tỷ lệ 47% (1 cổ phiếu được nhận 4.700 đồng)
  + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
  - Tổng tỷ lệ thực hiện: 67% ( 01 cổ phiếu được nhận 6.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội, lầu 7 Khahomex Building Số 360A đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/09/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 29/09/2020 NVL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã CK: NVL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/22/20200922_20200922 - NVL - TB vv niem yet va giao dich CP thay doi niem yet.pdf

 • 29/09/2020 AGG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã CK: AGG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/23/20200923_20200923 - AGG - TBGDCP PHT.pdf