HOSE (9) | HNX (7) | UPCOM (25) Tổng số công ty: 41
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/09/2021 DXG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở GDCK TPHCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/10/4/20181004_20181004 - DXG - THONG BAO VV NY VA GIAO DICH CP.pdf

 • 28/09/2021 TST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TST của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 4A, 4B, 4C phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch và định hướng của năm tiếp theo
 • 30/09/2021 VSE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSE của CTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2021 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 30/09/2021 CTI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CK: CTI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/13/20210913_20210913 - CTI - TB chot danh sach co dong - tra co tuc 2020.pdf

 • 30/09/2021 C69: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C69 của CTCP Xây dựng 1369 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng 1369 - Lô 90.4 đường Phù Đổng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.