HOSE (9) | HNX (7) | UPCOM (27) Tổng số công ty: 43
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/05/2020 HU6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU6 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 29/05/2020 XLV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27 đến 30/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 5 Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định (tài liệu họp sẽ được đăng trên Website Công ty trước ngày 10/04/2020)
 • 29/05/2020 HIZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HIZ của CTCP Khu công nghiệp Hố Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 05/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: KCN Hố Nai – Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo SXKD 2019; phương hướng SXKD, đầu tư năm 2020 và một số vấn đề khác theo quy định.
 • 29/05/2020 VHM: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐTN 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự ĐHĐCĐTN 2020 của Công ty Cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/4/9/20200409_20200409 - VHM - TB NGAY DKCC LAY Y KIEN CO DONG VA THAM DU DHDCDTN.pdf

 • 30/05/2020 CKG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã CK: CKG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/5/20200505_20200505 - CKG - THONG BAO NGAY DKCC TO CHUC HOP DHDCDTN 2020.pdf