HOSE (6) | HNX (7) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 35
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/12/2019 NRC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NRC của CTCP Bất động sản Netland như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bất Động Sản NETLAND, lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TpHCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/ GCNSH để nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/12/2019 L12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L12 của CTCP Licogi 12 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty, địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/12/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 11/12/2019 NHA: Ngày 11/12/2019, ngày giao dịch đầu tiên 2.408.124 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 11/12/2019 PHC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã CK: PHC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/12/6/20191205_20191205 - PHC - TB vv niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 16/12/2019 CC1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/12/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP - số 111A Pasteur. P.Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM
            - Nội dung họp: - Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1:
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê xe có động cơ - Mã ngành 7710.
  + Cập nhật, điều chỉnh, ngành nghề kinh doanh của CC1 theo hệ thống mã ngành mới (Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg).
  + Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ CC1 theo yêu cầu thực tiễn.
            - Nội dung họp: - Xin ý kiến chấp thuận về việc thoái vốn toàn bộ vốn Nhà nước trên cơ sở quyết toán bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần, trong đó nêu rõ nội dung cơ chế điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tương ứng sau khi các địa phương có thông báo chính thức về giá đất theo hướng CC1 sẽ nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước nếu giá đất chính thức được xác định cao hơn so với giá tạm tính và giữ nguyên giá trị vốn Nhà nước trong trường hợp giá đất chính thức thấp hơn hoặc bằng giá tạm tính.
            - Nội dung họp: - Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.