HOSE (7) | HNX (9) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 38
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/08/2019 TDH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của  Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/15/20190815_20190815 - TDH - TB niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 23/08/2019 VC1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC1 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Xây dựng số 1, tòa nhà C1 chung cư Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7) bắt đầu từ ngày 23/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 27/08/2019 BDC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDC của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP, địa chỉ số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 27/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/08/2019 BOT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BOT của CTCP BOT Cầu Thái Hà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/08/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
            - Nội dung họp: + Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 28/08/2019 BDC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDC của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua cổ đông về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP không thông qua chào mua công khai;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông nếu có.
            - Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/08/2019 đến ngày 10/09/2019
            - Địa điểm thực hiện: Các phiếu lấy ý kiến được tập hợp và công bố kết quả biểu quyết tại trụ sở Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP