HOSE (3) | HNX (20) | UPCOM (22) Tổng số công ty: 45
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/02/2020 BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/02/2020 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 20/02/2020 TS3: Ngày 20/02/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 20/02/2020 SDD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDD của CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/02/2020 đến ngày 29/02/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 25/02/2020 HAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAN của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Tầng 5 - Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/02/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/02/2020 D2D: Thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã CK: D2D) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/3/20200203_20200203 - D2D - TB ngay dkcc chi tam ung co tuc nam 2019 bang tien.pdf