HOSE (3) | HNX (20) | UPCOM (23) Tổng số công ty: 46
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/10/2020 TDH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/28/20200928_20200925 - TDH - TB niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 09/10/2020 HU4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HU4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 09/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 09/10/2020 PNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNT của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận bắt đầu từ ngày 09/10/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/10/2020 SD5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD5 của CTCP Sông Đà 5 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  * Đợt 1:
  + Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
  + Ngày thanh toán: 09/10/2020
  * Đợt 2:
  + Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
  + Ngày thanh toán: 31/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/10/2020 (đợt 1) và từ ngày 31/03/2021 (đợt 2).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/10/2020 NVL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã CK: MVL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/29/20200929_20200928 - NVL - TB chot DS lay YK bang VB.pdf