HOSE (15) | HNX (25) | UPCOM (72) Tổng số công ty: 112
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2024 PTD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTD của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2024 (Ngày họp chính thức sẽ được TCPH thông báo thông qua thư mời)
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau.
            - Nội dung họp: TCPH thông báo sau.
 • 20/04/2024 HUB: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/6/20240306_20240305___hub___tb_so_404_ngay_dkcctham_du_dhdcdtn_nam_2024.pdf

 • 20/04/2024 SC5: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 (mã CK: SC5) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/8/20240308_20240307___sc5___tb_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2024_1.pdf

 • 20/04/2024 NDX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 20/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 • 21/04/2024 SCG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến họp trong tháng 04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường tầng 5, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tuỳ vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của công ty và/hoặc trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.