HOSE (21) | HNX (38) | UPCOM (67) Tổng số công ty: 126
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/07/2019 L14: Ngày 26/07/2019, ngày giao dịch đầu tiên 1.802.688 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 26/07/2019 VHD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHD của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinaconex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 26/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính –Kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex, phòng 705 tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội, bắt đầu từ ngày 26/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 30/07/2019 CDC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CK: CDC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/25/20190625_20190625 - CDC - TB Ngay DKCC 10.07 vv tra co tuc 2018 bang tien ty le 15.pdf

 • 08/08/2019 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 08/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/08/2019 VC7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC7 của CTCP Xây dựng 7 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/08/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông hiện hữu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 295 cổ phiếu VC7 sẽ được quyền nhận thêm 295 X 4/100 = 11,8 cổ phiếu làm tròn xuống 11 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Phần chênh lệch dương giữa lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu để chia cổ tức sẽ được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.