HOSE (0) | HNX (6) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 26
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/08/2022 CH5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 22/08/2022.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/08/2022 HBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

  Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/7/4/20220704_20220704___hbc___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_bat_thuong_nam_2022.pdf

 • 31/08/2022 NDX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kể từ ngày 31/08/2022, địa điểm: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 28/09/2022 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 28/09/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8;
  + Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/09/2022 HBC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/8/17/20220817_20220816___hbc___tb_ndkcc_tra_co_tuc_nam_2021_bang_tien_va_co_phieu.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.