HOSE (0) | HNX (3) | UPCOM (19) Tổng số công ty: 22
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/03/2024 SCI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCI của CTCP SCI E&C như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 27/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần SCI E&C, tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
  + Mức thù lao Hội đồng quản trị 2023 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2024;
  + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;
  + Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
 • 30/03/2024 VCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 30/03/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6 - Trụ sở Văn phòng Công ty, địa chỉ: Số 89A Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
            - Nội dung họp: - Báo cáo của BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ.
  - Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ.
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
            - Nội dung họp: - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
  - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung điều chỉnh Dự án BĐS năm 2024.
  - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.
  - Tờ trình của HĐQT về thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
            - Nội dung họp: - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
 • 03/04/2024 VC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC1 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 03/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Tòa C1, chung cư Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động năm 2023, kết quả hoạt động nhiệm vụ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và báo cáo hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông;
            - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
            - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty cổ phần Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 16/04/2024 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 21 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 16/04/2024 UDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023;
  + Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
  + Phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Số 01 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương)
            - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày thứ Ba 16/04/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.