HOSE (9) | HNX (13) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 36
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/12/2020 CHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,68%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 868 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chiếu sáng công cộng TP. HCM, số 121 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/12/2020 CHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8,68%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 868 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/12/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chiếu sáng công cộng TP. HCM, số 121 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 02/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/12/2020 E29: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu E29 của CTCP Đầu tư Xây dựng và kỹ thuật 29 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 06/12/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Đại hội cổ đông bất thường thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty.
 • 08/12/2020 HUB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã CK: HUB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/11/4/20201104_20201103 - HUB - TB ve ngay DKCC tra co tuc nam 2019 va tra co phieu thuong.pdf

 • 18/12/2020 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/12/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 21 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
            - Nội dung họp: + Trình Đại hội đồng cổ đông kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới thay thế cho các vị trí bị khuyết;
  + Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Công ty;
  + Các vấn đề khác (nếu có).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.