HOSE (8) | HNX (20) | UPCOM (37) Tổng số công ty: 65
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/06/2021 HBC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/31/20210331_20210331 - HBC - TB ngay DKCC tham du DHDCD thuong nien.pdf

 • 23/06/2021 HEC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEC của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 40%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II. Do tình hình dịch bệnh công ty thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản bắt đầu từ ngày thanh toán cổ tức. Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng tiền mặt tại công ty. Công ty sẽ thông báo ngày nhận cụ thể căn cứ theo tình hình dịch bệnh thực tế ở Tp.HCM trên website www.hec2.com.vn và www.hec2.vn.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 25/06/2021 HC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HC1 của CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 25/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng họp tầng 13, số 59 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
            - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
 • 25/06/2021 CH5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 25/06/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/06/2021 UDC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã CK: UDC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/5/11/20210511_20210511 - UDC - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.