HOSE (15) | HNX (28) | UPCOM (50) Tổng số công ty: 93
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/03/2019 VC6: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC6 của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm Thông báo mời dự họp gửi Quý cổ đông và website Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: www.visicons.com.vn
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 10/05/2019. Người nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/03/2019 UDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày thứ Năm ngày 28/03/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Dự án biệt thự cao cấp Lake View Lô N10-N11, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương)
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018.
  · Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
  · Phân phối lợi nhuận năm 2018.
  · Thông qua kế hoạch hoạt đông kinh doanh năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
  · Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.
 • 30/03/2019 NDX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDX của CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/03/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng.
  Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/03/2019 DC4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DC4 của CTCP DIC số 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: 8 giờ Thứ Bảy, ngày 30/03/2019.
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường khách sạn DIC Star, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
  * Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
  * Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ.
  * Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
  * Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
  * Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  * Trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  * Các nội dung khác liên quan.
 • 06/04/2019 GTS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
            - Thời gian họp: Ngày 06/04/2019.
            - Địa điểm tổ chức họp: Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể TCPH sẽ thông báo sau).
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau.