HOSE (15) | HNX (26) | UPCOM (54) Tổng số công ty: 95
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/11/2019 ICN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICN của CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Trong tháng 10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: Thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO tại Công ty cổ phần Phát triển KCN và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC (IDTT).
 • 31/12/2019 DGT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DGT của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2017
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2017
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/08/2017
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Thống kê CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai bắt đầu từ ngày 23/08/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/12/12/1.DGT_2018.12.12_c7bcb32_4462v_20181211_1.PDF

 • 31/12/2019 C71: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C71 của CTCP 471 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần 471 vào tất cả các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/08/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/01/2020 CTD: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CK: CTD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/2/26/20180226_20180226 - CTD - TB vv NY va Giao dich CP thay doi niem yet.pdf

 • 13/03/2020 TEG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (mã CK: TEG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/4/17/20190417_20190417 - TEG - TB vv niem yet va giao dich ck thay doi ny.pdf