HOSE (9) | HNX (20) | UPCOM (35) Tổng số công ty: 64
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/03/2021 VC1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC1 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, tòa C1, chung cư Vinaconex 1, số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
  + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020;
  + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Các nội dung khác (nếu có).
 • 24/03/2021 V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 24/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 9, tòa nhà văn phòng Vinaconex12, số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc;
  + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Các vấn đề khác có liên quan.
 • 25/03/2021 UDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày thứ Năm ngày 25/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Dự án biệt thự cao cấp Lake View Lô N10-N11, đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).
            - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020.
  - Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
  - Phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
  - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
 • 26/03/2021 ND2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 21 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 30/03/2021 VC6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC6 của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể sẽ được gửi kèm Thông báo mời dự họp gửi Quý cổ đông và website Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons: www.visicons.com.vn
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons - Tầng 5, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 26/04/2021. Người nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền).
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.