HOSE (94) | HNX (91) | UPCOM (151) Tổng số công ty: 336
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/09/2019 TA9: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA9 của CTCP Xây lắp Thành An 96 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, địa chỉ: số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 20/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/09/2019 CPW: Ngày 20/09/2019, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Công trình Giao thông Công chánh (CPW)
 • 20/09/2019 HD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HD2 của CTCP Đầu tư Phát triển nhà HUD2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 • 23/09/2019 HHV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHV của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 8h ngày 23/09/2019 (thứ hai)
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông;
  + Thay đổi người đại diện pháp luật của cồng ty;
  + Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty (bãi bỏ một số ngành nghề)
  + Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới của công ty thay thế Điều lệ hiện hành;
  + Các nội dung khác liên quan đến thẩm quyền Đại hội đôngf cổ đông (nếu có)
 • 23/09/2019 HTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 3 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây (mã CK: HTT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/26/20190826_20190826 - HTT - TB NDKCC to chuc DHCD thuong nien 2019 lan 3.pdf