HOSE (93) | HNX (83) | UPCOM (156) Tổng số công ty: 332
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/07/2021 CTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTX của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Lake Side – số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
  + Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 • 29/07/2021 GTS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GTS của CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 29/07/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL số 52 - 56 Tản Đà, phường 10, quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 • 29/07/2021 DPG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ NVCSH (mã CK: DPG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/7/8/20210708_20210708 - DPG - TB NDKCC tra co tuc 2020 bang tien va phat hanh cp.pdf

 • 29/07/2021 BCG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/16/20210616_20160616 - BCG - TB NDKCC tra co tuc nam 2020 bang tien va cp.pdf

 • 29/07/2021 L62: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L62 của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/07/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Lilama 69-2, địa chỉ: số 26, Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.