HOSE (94) | HNX (84) | UPCOM (155) Tổng số công ty: 333
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/03/2021 C47: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã CK: C47) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - C47 - TB niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 10/03/2021 HDG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã CK: HDG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/8/20210108_20210108 - HDG - TB NDKCC tam ung co tuc 2020.pdf

 • 12/03/2021 LHC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LHC của CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (2.500đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 12/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) bắt đầu từ ngày 12/03/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/03/2021 VMC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMC của Công ty cổ phần VIMECO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/03/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần VIMECO (lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/03/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 • 19/03/2021 LIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LIG của CTCP Licogi 13 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Licogi 13, tầng 4, toà Licogi 13 Tower, số 164, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Chốt danh sách cổ đông để chuyển giao Nhà máy ĐMT LIG Quảng Trị sang Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị và thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của Licogi 13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị;
  + Thay đổi, bổ sung vào ngành nghề kinh doanh của công ty;
  + Và một số vấn đề khác.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.