HOSE (93) | HNX (96) | UPCOM (142) Tổng số công ty: 331
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/05/2019 VCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCC của CTCP Vinaconex 25 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế hoạch – Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Địa chỉ: số 89A Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/05/2019 và xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/05/2019 HHR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHR của Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 8,9%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 890 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, số 481/73, đường Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 22/05/2019 DIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/15/20190515_20190515 - DIG - TB niem yet giao dich chung khoan thay doi niem yet.pdf

 • 22/05/2019 HUT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HUT của CTCP Tasco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/5/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội (Công ty sẽ thông báo cụ thể sau)
            - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  + Các vấn đề khác
  +
 • 22/05/2019 PVA: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ 3 (do lần thứ 2 không đủ điều kiện)