HOSE (90) | HNX (86) | UPCOM (155) Tổng số công ty: 331
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/07/2020 HDC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã CK: HDC) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/d22e3c5c-b251-4bc8-b0e9-ca71e303bb69?ridx=2108324111

 • 10/07/2020 KAC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KAC của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
  + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không
            - Thời gian họp: 07h30’ ngày 10/07/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
 • 10/07/2020 CT5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CT5 của CTCP 319.5 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty cổ phần 319.5 – Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 10/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 11/07/2020 CTI: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CK: CTI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/8/8/20170808_20170807 - CTI - TB thay doi niem yet.pdf

 • 14/07/2020 CDR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDR của CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (800đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 14/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây Dựng Cao Su Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.