HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/06/2023 BGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BGW của CTCP Nước sạch Bắc Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Thống kê, Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang – số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang )vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/06/2023.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Các giấy tờ cần thiết khi đến nhận cổ tức:
  · Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác còn thời hạn hiệu lực của cổ đông.
  · Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cổ đông cư trú hoặc có công chứng (nếu cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác đến nhận).
 • 06/06/2023 LCW: Ngày 06/06/2023, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Nước sạch Lai Châu
 • 09/06/2023 GLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLW của CTCP Cấp thoát nước Gia Lai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 09/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, số 388 Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ ngày 09/06/2023. Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký như sau:
  Ø Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo sổ cổ đông, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Ø Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: cổ đông đăng ký theo mẫu và gửi về Phòng kế toán Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai theo địa chỉ trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.năm 2022
 • 11/06/2023 BWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 18/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023;
  Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tài chính 2023;
  Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
            - Nội dung họp: Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
  Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 12/06/2023 LWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LWS của CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 565 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 12/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.