HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 22/08/2019 HGW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 08/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính của Tổ chức phát hành, địa chỉ: Số 263, Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021;
  + Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;
  + Các nội dung khác.
 • 22/08/2019 PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: i, Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
  ii, Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản nhận cổ tức tại:
  >Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: Số 02 đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  >Hoặc tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Vào giờ hành chính từ ngày 22/08/2019 đến hết ngày 23/08/2019. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/08/2019 STW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STW của CTCP Cấp nước Sóc Trăng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 26/04/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
  (Số 16 Nguyễn Chí Thanh, P6, thành phố Sóc Trăng)
            - Nội dung họp: Sẽ được thông báo cho các cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội
 • 29/08/2019 TOW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOW của CTCP Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông hoặc chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 29/08/2019 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 11/09/2019 TVU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVU của CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 11,68% (01 cổ phiếu được nhận 1.168 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Trà Vinh, địa chỉ: số 377 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh bắt đầu từ ngày 11/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc chuyển khoản nếu có đề nghị.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.