HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/05/2022 TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/4/29/20220429_20220429___tdw___tb_ndkcc_tra_co_tuc_2021_bang_tien_12.pdf

 • 27/05/2022 BWA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWA của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: TCPH thông báo sau (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc – số: 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc
            - Nội dung họp: Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; triển khai kế hoạch năm 2022 và một số nội dung khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 450 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát Nước và Xây dựng Bảo Lộc
  Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/05/2022 NQT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQT của CTCP Nước sạch Quảng Trị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến Tháng 04 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 • 30/05/2022 QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,53%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 453 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam bắt đầu từ ngày 30/05/2022. Cổ đông đăng ký qua điện thoại trước 02 ngày làm việc và mang theo chứng minh nhân dân (Điện thoại số 02353.851.274).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/05/2022 HGW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HGW của CTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 1,31% (01 cổ phiếu được nhận 131 đồng, số tiền thực nhận sẽ được làm tròn hàng đơn vị)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, số 263 Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu từ ngày 30/05/2022. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng nhận cổ phần (sổ chứng nhận sở hữu cổ phần) và giấy CMND hoặc thẻ CCCD còn giá trị sử dụng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.