HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/08/2021 NBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Số 103 Nguyễn Huệ, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre bắt đầu từ ngày 02/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/08/2021 SSU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSU của CTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/08/2021 và xuất trình giấy tờ tuỳ thân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 05/08/2021 TVU: Ngày 05/08/2021, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh
 • 05/08/2021 SIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 05/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG bắt đầu từ ngày 05/08/2021 theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
  Lưu ý: Trường hợp nhận tiền mặt tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Phú Nhuận, Phòng 608A, Lầu 6, Tòa nhà Center Point (vào các ngày làm việc trong tuần thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 05/08/2021. Quý cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 11/08/2021 VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 11/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, CTCP Cấp nước Vĩnh Long, số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/08/2021 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.