HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (50) Tổng số công ty: 58
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 02/10/2023 BTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTW của CTCP Cấp nước Bến Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 02/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Từ ngày 02/10/2023 đến ngày 03/11/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á;
  Từ ngày 06/11/2023: Người sở hữu nhận cổ tức tại CTCP Cấp nước Bến thành.
  (cổ đông nhận cổ tức tại các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và Căn cước công dân hoặc CMND).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 04/10/2023 NS2: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NS2 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 do điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Quyết định 3541/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của UBND thành phố Hà Nội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/10/2023 (Thứ tư)
 • 12/10/2023 TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/9/19/20230919_20230918___tdw___tb_ndkcc_tra_co_tuc_dot_3_2022_bang_tien.pdf

 • 16/10/2023 SII: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SII của CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 – Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong trong thư mời dự Đại hội cổ đông.
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời dự Đại hội cổ đông.
 • 23/10/2023 CTW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTW của CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 7,61 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 761 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 23/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Thực hiện chi trả qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông. Chỉ chi trả trực tiếp tại Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) khi cổ đông chưa có tài khoản tại ngân hàng bắt đầu từ ngày 23/10/2023 và phải xuất trình Thẻ căn cước công dân.năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.