HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (53) Tổng số công ty: 61
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/03/2021 BWE: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (mã CK: BWE)  như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/10/20201210_20201209 - BWE - TB Chot DS vv Tam ung co tuc Dot 1-2020 va To chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 19/03/2021 BPW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPW của CTCP Cấp thoát nước Bình Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông sau.
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cấp thoát nước Bình Phước – Số 216 Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 • 24/03/2021 TDM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (mã CK: TDM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/12/14/20201214_20201211 - TDM - TB Chot DS tham du DHDCD TN 2010 va Tam ung co tuc TM 2020.pdf

 • 03/04/2021 PMW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 03/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  + Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 03/04/2021 BWS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 03/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu.
            - Nội dung họp: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  + Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Báo cáo tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
  + Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
            - Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.