HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (54) Tổng số công ty: 62
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 09/07/2020 TDW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã CK: TDW) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/16/20200616_20200616 - TDW - TB NDKCC tra co tuc con lai 2019 bang tien 3.pdf

 • 09/07/2020 HBW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBW của CTCP Nước sạch Hòa Bình như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở chứng khoán hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình, tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình từ ngày 09/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 10/07/2020 LDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDW của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,43%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 243 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công Ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng, Địa chỉ: 50 Hùng Vương, phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng; thời gian từ 8g00 đến 11g00 và 13g30 đến 16g00 trong các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; bắt đầu từ ngày 10/07/2020. Khi liên hệ nhận cổ tức vui lòng xuất trình sổ cổ phần và một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/07/2020 TAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TAW của CTCP Cấp nước Trung An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính CTCP Cấp nước Trung An, số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM, điện thoại (028) 35885672 vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 14/07/2020 (vui lòng đem theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/07/2020 BNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNW của CTCP Nước sạch Bắc Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 16/07/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.