HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/06/2022 SJD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (mã CK: SJD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/5/20/20220520_20220520___sjd___tb_ndkcc_to_chuc_dhdcd_thuong_nien_nam_2022.pdf

 • 29/06/2022 DNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNA của CTCP Điện nước An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Tháng 6/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Điện nước An Giang - số 821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, khóm Bình Thới 1, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
  + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 30/06/2022 SD3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD3 của CTCP Sông Đà 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty CP Sông Đà 3, Số 94, tổ 4, đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
            - Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 • 30/06/2022 EIC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EIC của CTCP EVN Quốc Tế như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 30/06/2022 NTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.